AKL, LKF ja EKSL ühisdokument

AKLi, LKFi ning EKSLi koostöös on valminud dokument, mis võtab kokku ühised arusaamad värvitööde kvaliteedi osas.

Erimeelsuste ja vaidluste korral auto kasutaja ja töökoja või kindlustusandja vahel on sellest kindlasti abi. Dokumendist järeldub ka see, et koguturul on sellel ka väljaspool AKLi ridasid töökoja jaoks distsiplineeriv mõju ehk madala kvaliteediga töö pole osapoolte jaoks vastuvõetav ning kindlustusandja ei pea seda enam kinni maksma.

Dokument asub LKFi kodulehel järgmisel aadressil:
 http://www.lkf.ee/sites/default/files/Varvitqqde_kvaliteedinormid%283%29.pdf