AMTEL tänab

AMTELil on saanud heaks traditsiooniks tänada inimesi, kes on tõhusalt aidanud kaasa Eesti autokaubanduse arengule - kas liikmete, ajakirjanike või erinevate organisatsioonide töötajatena, väljastades neile AMTELi aumärki


AUMÄRGI STATUUT

 1. Autode Müügi-ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (edaspidi AMTEL) aumärk on AMTELi poolne austus-, tunnustus- või tänuavaldus, mis antakse Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikule eriliste teenete eest AMTELi ja/või Eesti autokaubanduse arengule kaasaaitamisel.
   

 2. Aumärki ei saa anda juhatuse liikmetele nende juhatuses oleku perioodil.
   

 3. Koos aumärgiga antakse aumärgi saajale ka sellekohane tunnistus, millele kirjutab alla AMTELi juhatuse esimees.
   

 4. Aumärgi andmise otsustab AMTELi juhatus.
   

 5. Aumärgi ja tunnistuse kätteandmine toimub pidulikult AMTELi üldkoosolekul.
   

 6. Aumärgiga autasustatute nimekiri fikseeritakse AMTELi üldkoosoleku protokollis ja väljastatakse vastav pressiteade.

 

AMTELi AUMÄRGI LAUREAADID