AMTELIST

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu ajalugu ulatub aastasse 1992, kui suuremad ja tuntumad autode müügi ning teenindusega tegutsevad ettevõtted tulid Tallinnas Järve Autoteeninduses kokku ning leidsid, et kiirelt muutuvates oludes ning keerulises seadusterägastikus on kiirelt kasvaval autoturul oluline moodustada ettevõtete huvisid kaitsev katusorganisatsioon. Aktiivsematest koosolekul osalejatest moodustati töögrupp, mille ülesandeks sai liidu loomise ettevalmistamine.
Juba järgmises aastanumbris, 27. aprillil 1993 moodustasid 13 Eesti autode müügi- ja teenindusettevõtet liidu, mille põhieesmärgiks oli ühiste huvide kaitsmine, aga ka statistilise informatsiooni vahetamine, autoturu ja autokultuuri arendamine ja palju muud (asutamislepingu koopia).

Nende eesmärkide saavutamiseks Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL):
- esitab kohaliku omavalitsus- ja riigiorganitele ettepanekuid seadusandluse täiustamiseks liidu liikmeid puudutavates küsimustes;
- kaitseb oma liikmete õigusi ning nende ühiseid huve, kindlustades oma liikmetele õigusinformatsiooni  ja –abi kättesaadavuse;
- töötab välja üldised soovitused autode impordi, ekspordi ja kohapealse turustamise strateegia kujundamiseks;
- jälgib autode ja autotranspordi arengut nii kodu- kui välismaal, on loonud keskse statistika- ja infosüsteemi, korraldab analüüse ja vastavaid uuringuid ning annab liikmetele sellekohast informatsiooni;- teeb koostööd, vahetab kogemusi ja informatsiooni analoogiliste välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

AMTEL on Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni ACEA (European Automobile Manufactures Association) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.