Keretööde Liidust

2009. aasta kevadel tekkis idee koondada autode keretöökojad. See mõte langes viljakale pinnasele ja  juhatus moodustaski sama aasta detsembris AMTELi juurde oma esimese alaliidu - Autode Keretöökodade Alaliidu. Sellesse alaliitu kuuluvad nii iseseisvad kui ka autoesinduste töökojad. 

Alaliidu ülesandeks  on liikmete ühiste majanduslike ja ettevõtlushuvide kaitsmine. Alaliit tagab auto kasutajale kõrgema ja ühtlasema teenindustaseme remondiettevõttes ja garanteerib kindlustusettevõttele selle ala kindlama ja stabiilsema koostööpartneri.

Alaliit koondab koostöös erinevate instantsidega infot Eesti avariiremondi turust, selle mahtudest ja arengust ning teeb selle kättesaadavaks alaliidu liikmetele. Viimased saavad seda kasutada lisainformatsioonina äriotsuste langetamisel.

Alaliidul on välja töötatud oma liikmemärk, mis antakse liikmetele, kes on läbinud sertifitseerimise ja märk aitab auto kasutajal orienteeruda töökodade rägastikus ning teha otsuseid remondikoha valikul.

Alaliit suhtleb ka kutseharidusasutustega ja aitab koordineerida järelkasvu väljaõpet ning ametialast täiendkoolitust.

AKL juhatuse esimeheks valiti Sulev Narusk.