Liikmeks astumise kord

 

AMTELi  Autode Keretöökodade Liidu liikmeks vastuvõtmise kord
 

 1. Taotleja teostab oma ettevõttes siseauditi Autode Keretöökodade Liidu tingimustele vastavuse osas.
   
 2. Kui siseaudit on edukalt läbitud (ettevõte vastab tingimustele),  siis esitab taotleja avalduse koos kinnitusega tingimustele vastamise osas ja nõusoleku oma ettevõtte külastamiseks AKLi töögrupi liikmete poolt.
   
 3. AKLi töögrupi liikmed leiavad mõlemale poolele sobiva aja ettevõtte külastamiseks, tingimuste  ülevaatamiseks ja sellekohase akti vormistamiseks.
   
 4. Vormistatud dokumendid esitab töögrupp AMTELi juhatusele uue liikme vastuvõtmise üle otsustamiseks.
   
 5. Selline protsess annab AKLi liikmele atesteeritud ettevõtte staatuse  ja õiguse kasutada AKLi logo, mille väärtust hoitakse kõrgel läbi liitumistingimuste täitmise.
   
 6. Alaliidu liige ei saa olla olemata AMTELi liige ja seetõttu on ka alaliidu liikme kulud võrdsed AMTELi liikme kuludega – sisseastumismaks 223.69 EUR ja liikmemaks kvartalis kas 180 EUR (käive kuni 5 milj. EUR aastas) või 360 EUR (käive üle 5 milj. EUR aastas).

 

Lugupidamisega Liidu nimel

AKLi juhatus