Naaberriikide automüüjaid üllatas Eesti korrastumas autoturg ja koostöö riigiametitega
27.04.2015
Tallinnas toimus AMTELi eestvedamisel Balti riikide automüüjate- ja teenindusettevõtete alaliitude ümarlaud, kus koos Autoasociacija esindajatega Lätist ning Lietuvos Autoverslininku Asociacija esindajatega Leedust olid arutlusel meilgi viimasel ajal väga aktuaalsed teemad nagu maksud ja autoturgude korrastamine. Eesti on turu korrastamisega jõudnud üsna rahuldava tulemuseni, kus uute ja kasutatud autode import on mõistlikule tasakaalule lähemal kui Lätis ja Leedus.Leedus oli eelmisel aastal kasutatud autode import ca 168000 ühikut ja uusi seejuures vaid 12000 sõiduautot. Läti on enam-vähem kahe vahel. Naabreid üllatas ennekõike Eestis hästi toimiv koostöö eri ministeeriumite ja ametkondade vahel. Läti ja Leedu alaliitude esindajate sõnul ajab neil iga ametkond oma rida ja seetõttu on mõju autokaubanduse korrastamisele väike ning võtab kauem aega. Seetõttu on naabrite alaliidud huvitatud Eesti kogemuse jagamisest ka teistes Baltimaades. AMTELile ja Eestile tervikuna on see kasulik kuna Läti ja Leedu kasutatud autode re-ekspordi mõju tunnetab ka meie autoostja. Põhiliselt kajastub see erinevas arusaamas müügiobjektiks oleva auto kvaliteedi määratlemisel. Sinna liitub veel probleem, kus naabermaade ametite nõrkust kasutatakse ära Eestisse toodavate autode käibemaksupettuse skeemides. Maksude teema on aktuaalne kõigis Baltimaades ja alaliidud on ühisel arvamusel, et kõigi kolme maa majandusarengule oleks kasuks, kui kehtiksid enam-vähem sarnastel alustel maksud, sh ka kütusele. Lisaks jagas AMTEL kohtumisel oma kogemusi juba käivitunud automüüjate akrediteerimisest "Tunnustatud automüüja" kvaliteedisüsteemis ning peatselt plaanis olevast autode kere- ja värvimistöökodade samalaadsest hindamisest. Kohtumise lõpuks lepiti kokku kõigi kolme maa alaliitude vahelise  koostöölepingu sõlmimises, vastastikuses kogemuste vahetuses ja operatiivses infovahetuses.