TUNNUSTATUD AUTOMÜÜJA KVALITEEDIMÄRGI kujundus

Tunnustatud automüüja kvaliteedimärk allalaadimiseks

Tunnustatud automüüjal on õigus kasutada märki oma tegevuses oma äranägemise järgi. AMTEL annab välja graveeritud tunnusplaadi mõõtmetega 60 x 30 cm ning kleepemärgid ustele (2 x 2 tk). AMTEL soovitab märgid panna klienditsoonis välja hästi nähtavale kohale. Samuti soovitab AMTEL kasutada Tunnustatud automüüja kvaliteedimärki ka kodulehel ning muudes elektroonilistes kanalites.

Tunnustatud automüüja on AMTELi kaubamärk ning selle kasutamine ilma AMTELi poolse autoriseerimiseta ei ole lubatud.